ДПА

дпа Posted by in Англійська, Німецька, Польська, on Серпень 19, 2016

Навчаючись в ’Мовному експерті’ на екзаменаційній програмі для старшокласників школярі зможуть опрацювати всі мовні навики, необхідні для здачі ДПА з англійської мови.

ДПА з іноземної мови в 2016 році була обов’язковою для всіх випускників шкіл і складалася за єдиними завданнями, підготовленими експертними групами та міжнародними організаціями. Тестові завдання державної підсумкової атестації відповідають чинним Програмам з іноземних мов і зорієнтовані на наступні рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної  освіти: В1  – для загальноосвітніх навчальних закладів та В2   – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Згідно пункту 1.6 розділу V Положення  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, від проходження атестації звільняються:


Учні (вихованці) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня B-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від атестації з цих предметів. Результати зазначених іспитів зараховуються як результати атестації. Перелік міжнародних мовних іспитів щороку визначається Міністерством освіти і науки України. У додаток до атестата з цих предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.